Utskriftsformat >>

Om vår verksamhet

Värdegrunden i vårt konsultativa arbete har varit, och är

Att göra ett arbete som skapar resultat för individer och organisationer med kvarliggande konsekvenser över åren, oberoende av aktuella eller växlande trender inom ledarskap och organisationsteori.


K O R T F A K T A »

Asplind Consulting AB har funnits sedan 1978.
Få konsulter fortfarande aktiva i Sverige har så mycket personliga erfarenheter av konsultation i organisationer som vi, Gunilla och Jan Asplind.
Vi har arbetet i fler än 300 företag, organisationer och myndigheter med allt från strategisk planering till organisationsförändringar, ledarutvecklingsprogram och krishantering samt som personliga rådgivare.

Det innebär att:
 • vi anser att konsultation är relation
 • konsultation ska inte säljas – den ska köpas – via andra kunders erfarenheter av oss
 • kunderna väljer att arbeta med oss som professionella konsulter och personer – inte för att vi har ett speciellt koncept eller speciella metoder.
 • vi strävar efter att åta oss uppdrag som också är stimulerande och utvecklande för oss själva.
 • vi försöker arbeta i Sokrates anda; hjälpa kunden att själv föda fram och undersöka sina egna idéer, reflektioner, tvivel och förhoppningar. Det är den säkraste vägen att få kunden att verkligen agera.
 • vi vill att vårt eget sätt att arbeta som konsulter utvärderas öppet med oss.

Våra uppdrag:
Vi arbetar såväl inom den offentliga sektorn som inom det privata näringslivet med

 • förändringsarbete och framtidsplanering
 • chefs- och ledarutveckling
 • organisationsdiagnoser och organisationsutveckling
 • gruppsamverkan och konflikthantering
 • ledningsgrupper
 • utveckling av personer med konsultativa arbetsuppgifter
 • utvecklingsprogram för internkonsulter
 • som personliga samtalspartners och handledare