NESTORPROGRAM


...för att behålla och utveckla väsentlig yrkeskunskap och viktiga kontaktnät med hjälp av organisationens skickliga äldre yrkesmänniskor.

Asplind Nestorer hjälper till med planering, start och avslutning samt ger fortlöpande stöd i genomförandet.

Erfarenheter
Vid förfrågan förmedlar vi erfarenheter från organisationer som genomfört programmet.

Om Nestor
Detta programs namn är inspirerat av den kung Nestor som förekommer i Homeros diktning och som behöll sin allmänna vigör och levde kunnig och rättvis långt in på ålderns höst: ”han hade sett två släktled försvinna från jorden och regerade som kung över ett tredje”.
Han spred också väldigt gärna många goda råd omkring sig, efterfrågade eller icke.

 


Rekonstruktion av Nestors palats

ASPLIND NESTORER är en inregistrerad bifirma till Asplind Consulting AB