Välkommen till
ASPLIND CONSULTING AB


Vi arbetar med att hjälpa människor i företag och organisationer - individuellt eller i grupp -

... att se mer
                     och göra något av det man ser ...

... att upptäcka, utveckla
                     och använda sina resurser ...

Vårt förhållningssätt till konsultation:

  • konsultation är relation
  • konsultation ska inte säljas – den ska köpas – via andra kunders erfarenheter av oss
  • kunderna väljer att arbeta med oss som professionella konsulter och personer – inte för att vi har ett speciellt koncept eller speciella metoder
  • vi strävar efter att åta oss uppdrag som också är stimulerande och utvecklande för oss själva
  • vi försöker arbeta i Sokrates anda; hjälpa kunden att själv föda fram och undersöka sina egna idéer, reflektioner, tvivel och förhoppningar, för att därigenom upptäcka och använda sina resurser
  • vi vill att vårt eget sätt att arbeta som konsulter utvärderas öppet med oss

AKTUELLT
» Mina tankar blev en bok » - läs mer »
» Jan har publicerat tre böker om ledarskap ... - läs mer »
 

Våra kunder »