Böcker

 

Mina erfarenheter av...

... över 250 verkschefer ute i myndigheterna och i Regeringskansliets utvecklingsprogram för generaldirektörer.

Det finns lika mycket uppfattningar om generaldirektörer som det finns missuppfattningar om deras roll och uppgift.

Att utföra uppdraget: I rikets tjänst på politikens villkor!

Syftet med denna bok är att försöka beskriva under vilka förutsättningar och begränsningar ett ledarskap i offentlighetens tjänst utövas och vilka svårigheter och möjligheter det innebär.

Läs mer »

 


Läs förord av Dan Hjalmarsson »

 

Boken är skriven i början av 90-talet men dess problemställningar är lika giltiga idag.
Dock fanns på den tiden inga mobiltelefoner och Handelsbankens chef Jan Wallander och Electrolux VD Hans Werthén var personer kända av alla.

Tekniker utvecklas ständigt och minnet av ledare förgår men ledarskapets problemställningar består.

Läs ett kapitel >>

Mina tankar blev en bok

En bok om ledarskap utan goda råd eller pekpinnar.
En bok som stimulerar till tankar och reflektioner om det egna ledarskapet.

 

Ansvar Plikt Offer

Litteraturen är en unik kunskapskälla där man kan lyssna till röster som är flera tusen år gamla. Möta "enorma andar" sådana som vi förmodligen inte kommer att möta under vårt levnadslopp.

Med dem kan vi faktiskt föra en dialog genom att fråga och åter fråga dem! I dagens turbulenta värld - måste vi lära känna våra föregångare - vi står ju på deras axlar.

Dessa klassiska stycken har stått rycken genom alla år. Då har de säkert något att lära oss. Man har aldrig förstått någonting förrän man talat om något med någon annan.
Därmed tvingas vi rannsaka oss själva. Viktigast är integriteten - byggd på, och omöjlig utan, självkännedom - att nå dit är en lång och mödosam process.

Hur jag ser på ledarskap och på makt avspeglar mitt sätt att vara som chef - min människosyn.
Att studera detta ger möjlighet till självrannsakan, och då kan man behöva annan vägledning än ledarskapets manualer, där orden lätt blir dekaler, emblem och etiketter.

Litteraturens stora andar är däremot goda vägvisare på den vägen! De kan ge den nödvändiga tyngden till de viktiga frågorna som man annars har svårt att få. I den här boken har vi samlat några av de viktigare texterna ur denna rika skatt av erfarenheter, klokskap och visdom.

Läs ett kapitel >>